प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
काठीकुण्ड  आसनपहाड़ी  आसन पहाड़ी  कल्याण  अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विधालय आसनपहाड़ी   
काठीकुण्ड  आसनपहाड़ी  बड़ा काठीकुंड  कल्याण  अनुसूचित जन   
काठीकुण्ड  आसनपहाड़ी  बड़ा काठीकुंड  कल्याण  अनुसूचित जन जाति उ0 वि0 कल्याण छात्रावास काठीकुण्ड   
काठीकुण्ड  आसनपहाड़ी  नकटी  कल्याण  अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विधालय, नकटी ( काठीकुंड )